O przydatności skracacza linków 54f2de — история изменений

Материал из campus.mephi.ru

Перейти к: навигация, поиск
Пояснения: (текущ.) — отличие от текущей версии; (пред.) — отличие от предшествующей версии; м — малозначимое изменение
  • (текущ. | пред.) 21:44, 24 января 2013 86.111.243.22 (Обсуждение) (1245 байт) (Новая страница: «Skracanie adresów internetowych jest w większości przypadków stosowane w celu stworzenia krótkiego aliasu dla bardzo długiego, a tym samym trudnego do zapamię...»)