Pit36 — история изменений

Материал из campus.mephi.ru

Перейти к: навигация, поиск
Пояснения: (текущ.) — отличие от текущей версии; (пред.) — отличие от предшествующей версии; м — малозначимое изменение
  • (текущ. | пред.) 21:36, 8 июня 2013 YvonneMor (Обсуждение | вклад) м (2120 байт) (Новая страница: «Podatnicy ryczałtu ewidencjonowanego nie odejmują ulgi prorodzinnej. Inne obowiązujące współcześnie ulgi mają możliwość odejmować od wykazanej sumy podat...»)